Event Logic Toppar i Kundnöjdhet och NPS enligt Svensk Konferens- och Mötesbarometer 2024

You are currently viewing Event Logic Toppar i Kundnöjdhet och NPS enligt Svensk Konferens- och Mötesbarometer 2024

Nordicbench har nyligen släppt resultaten från Svensk Konferens och Mötesbarometer 2024 och prognoserna pekar mot en stabil efterfrågan på event och konferenser under nästkommande år och placerar samtidigt Event Logic i toppen på listor som mäter kundnöjdhet och NPS (Net Promoter Score). Vi kunde inte vara stoltare! Här följer höjdpunkter och analys av några av rapportens resultat.

En självklar höjdpunkt enligt vår (något partiska) bedömning är att undersökningen belyser Event Logic som ledande inom branschen när det gäller NPS-betyg och kundnöjdhet. Event Logic placeras överst bland konferensleverantörer när deltagarna bedömer sannolikheten att rekommendera (NPS) och ”mest värde för pengarna” enligt Svensk Konferens- och Mötesbarometer 2024. Detta resultat styrker att vår helhetslösning, som digitaliserar och effektiviserar arbetsflöden och ger tids- och kostnadsbesparingar, är i perfekt överensstämmelse med våra kunders behov.

Bilden visar NPS-betyg för olika aktörer i branschen. Endast Event Logic och Genomsnittet anges vid namn, övriga aktörer överstrukna.
Bilden visar poäng i kategorin ”Värde för pengarna” i segmentet Kundnöjdhet. Endast Event Logic anges vid namn, övriga aktörer överstrukna.

En intressant förändring i årets rapport är det ökande antalet företag som nu prioriterar syftet med sina möten eller konferenser som en avgörande faktor vid val av lokal och plats. Denna förskjutning bekräftas av det faktum att ”tydligt syfte och innehåll” rangordnas högst bland branschtrenderna för det kommande året. (Svensk konferens- och mötesbarometer 2024)

Vi ser den här förändringen som en indikation på att marknaden nu anammar en mer strategisk syn på möten och konferenser, med betoningen på att övergå till strategisk mötesplanering (SMMP) för dess fördelaktiga inslag, inklusive kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Vi har tidigare skrivit om SMMP som en viktig del i företagsplanering. Utvecklingen reflekterar branschens växande medvetenhet om vikten av att definiera tydliga syften och innehåll för att skapa meningsfulla och effektiva mötesmiljöer, där behovet av strategisk planering blir alltmer framträdande.

Vi känner stor glädje och stolthet över att våra övertygelser och hårda arbete bekräftas av marknaden och vill tacka alla våra fantastiska kunder som hjälper oss att bli bättre för varje dag. Dessa resultat är ett kvitto på att vår innovativa plattform och dedikation till att erbjuda digitaliserade arbetsflöden gör skillnad i hur våra kunder arbetar med konferens- och mötesplanering.

Om Svensk Konferens- och Mötesbarometer

Svensk Konferens- och Mötesbarometer är en årsvis undersökning som genomförs bland kvalificerade konferensinköpare på ett urval av Svenska företag sedan 2011, utförd av marknadsundersöknings-institutet Nordicbench. Respondenterna är antingen beslutsfattare eller delaktiga i beslut/planering/inköp av företagens konferensarrangemang.