Upphandla Covidtest i Event Logic

Upphandla Covidtest i Event Logic

När vi nu av allt att döma står inför en successiv återgång till det normala kommer kraven på goda förberedelser vara större än någonsin. Om det visar sig att återgången leder till ökad smittspridning lär de framsteg vi nu gläds åt följas upp med resoluta steg i motsatt riktning. Och de vill vi ju inte. Därför är det av största vikt att de sammankomster som bokas och genomförs går av stapeln så smittsäkert som möjligt. Detta åstadkoms dels genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd och god handhygien. Men det kan också uppnås genom att alla mötesdeltagare testas för Covid-19 på plats på anläggningen innan mötet inleds. Vi på Event Logic sätter en stor ära i att allt, ja verkligen allt, som hör planeringen inför ett event till, ska finnas på ett ställe. Och med tanke på Covidtestens potentiella nyckelroll för trygga och säkra sammankomster är det med stor glädje vi nu konstaterar att sådana kan upphandlas direkt i plattformen.

Så går testningen till:

  • Mötesdeltagarna håller sig åtskilda fram till negativt provsvar
  • Utbildad vårdpersonal kommer ut till anläggningen
  • Ungefär 15 minuter efter genomfört test kommer ett provsvar
  • Vid negativt provsvar kan deltagaren äntra anläggningen
  • Den som testar positivt tas om hand av vårdpersonalen
Stäng meny