Vd fattar pennan del 2: Hur förberedda är ni på förändring?

You are currently viewing Vd fattar pennan del 2: Hur förberedda är ni på förändring?

I ett nyligen publicerat blogginlägg framförde jag, Henrik Vallentin, några fundering på temat förändring. För att tydliggöra min mest framträdande poäng citerade jag entreprenören Benny Landa, vars profetia om digitaliseringens oundviklighet ligger helt i linje med mina synpunkter. I detta blogginlägg följs dessa tankar upp med ytterligare reflektion – där frågan om förändring och olika sätt att förhålla sig till den återigen kommer att vara bärande.

Att uttrycka hopp om framtiden och de förändringar som väntar sker ofta ganska slentrianmässigt. Alternativet, att uttrycka oro och förakt mot en förändring som alldeles oavsett kommer att ske vore förstås att skjuta sig i foten. Men när Event Logic välkomnar det skifte som pågår säger vi inte vad vi tror förväntas av oss. I detta blogginlägg ska jag tydliggöra varför vi ser så positivt på att digitala alternativ vunnit mark det senaste året. Därutöver ämnar jag klargöra varför vi är angelägna om att utmana och förändra hur människor planerar, upphandlar och genomför möten. Dessutom ska jag försöka reflektera över hur de skiften som pågår kan komma att påverka dig.

Förändring – men inte för förändringens skull

Event Logics vilja att förändra bygger på att vi är väl införstådda med de utmaningar som präglar hanteringen av event och möten. Vi ser hur alltifrån planering och upphandling till genomförande och efterarbete kostar mer tid, pengar och kraft än nödvändigt. Resan från planering till genomförande är lång och ofta omständlig. Utmanande kommunikation där mejl kring allergier, begränsade och inte sällan reviderade möjligheter till deltagande avlöser varandra är en utmaning. Att många är inblandade och att nästintill samtliga delar påverkas av minsta editering är en annan. Det är denna kaotiska och för mötesplaneraren mycket påfrestande situation vill vi gå ifrån. Detta är orsaken bakom att vi, via vår plattform som samlar allt på ett ställe, strävar efter att få till den där “game changern” som ännu inte skett i vår bransch.

Hur förbereder ni för framtiden?

Just nu befinner vi oss i ett andetag mittemellan “då” och “sen”. När pandemin övervunnits och vi lever i det som just nu kallas för “sen” kommer världen att vara en på många sätt förändrad plats, jämfört med “då” – före pandemin. Denna mellanperiod utgör ett ypperligt tillfälle för reflektion: vad kommer Post-Corona-världen att ställa för krav på vår verksamhet, jämfört med tidigare? Vi på Event Logic har naturligtvis inga tvärsäkra svar på den frågan. Men om vi tillåter oss att spekulera lär digitaliseringen knappast ta steg bakåt. Snarare tvärtom. Event Logic är sedan länge förberedda på en värld där de digitala möjligheterna tas tillvara fullt ut. Så när “sen” så småningom blivit “nu” är vi mer än redo. Hur förberedda är ni?

Med vänliga hälsningar

Henrik Vallentin