Hur levererar man ett lyckat event?

Hur levererar man ett lyckat event?

Det finns givetvis mängder med faktorer , men två av de viktigaste sakerna är bra kommunikation och omsorg om detaljer.

Bra kommunikation med alla inblandade är avgörande. Leverantörer behöver först och främst ha fått en tydlig beställning, men också veta om de ändringar som skett på vägen fram till genomförande. Även övrig eventpersonal behöver hela tiden veta vad som förväntas av dem. Kommunikationen med deltagarna är också avgörande. En smart sak att göra är att sätta upp en enkel eventsida där den senaste informationen finns tillgänglig. Det finns också många tjänster för att skapa en mobilsite eller app för själva eventet där man kan ha ett schema och övrig information tillgänglig.

Omsorg om detaljer är väl egentligen själva definitionen på god leverans. Är man ansvarig för eventet kan man inte förlita sig på att leverantörerna skall eller kommer sköta detta åt dig.

Stäng meny