Ta chansen att skryta nu när bokandet tar fart igen

You are currently viewing Ta chansen att skryta nu när bokandet tar fart igen

Det kinesiska tecknet för ”kris” är detsamma som för ”möjlighet”, eller ”man får aldrig slarva bort en bra kris”. Ja, ni har hört det förut. Ja, det är klyschor. Samtidigt: hur ska vi annars agera när vi begränsas av omständigheter som inte går att påverka?

Coronapandemin har naturligtvis varit besvärande för alla oss som verkar inom en industri som bygger på att människor möts. Efter två år i en värld där vi kontinuerligt uppmanats att hålla oss ifrån varandra ligger ordet kris nära tillhands. Vilka alternativ har vi haft? Vad har vi kunnat göra? Vi har så gott vi har kunnat försökt sprida information om trygga alternativ, där tyngdpunkten legat på digitala möten och utomhusaktiviteter.

Fokus på möjligheter – vad vore alternativet?

Utöver det har vi faktiskt – hur klichéartat det än må låta – försökt beakta de möjligheter situationen har inneburit. Vad skulle vi annars ha gjort, gett upp? Rent hypotetiskt vore det kanske en möjlighet, men vi på Event Logic har inte tänkt tanken. Tvärtom har vi agerat utifrån en enda fråga: hur kan vi använda den här situationen till göra vårt verktyg ännu bättre lagom till dagen då bokandet tar fart igen? I såväl matbutiken, som på spårvagnarna eller på ”bokningstrycket” märks det nu tydligt att covid-19 inte längre utgör den begränsande faktor som den gjort de senaste åren. Sedan den 1:e april klassas det inte längre som en samhällsfarlig sjukdom, varpå det nu blivit dags för en sammanfattning.

På vilka sätt är Event Logic bättre nu än före pandemin?

Det allra mest sanningsenliga svaret är: på alla sätt. Men för att konkretisera det lite kan vi nämna följande saker:

  • Vi har vuxit kraftigt i antal leverantörer i de nordiska länderna och har idag över 7 000 leverantörer, bokningsbara i norden inom 11 olika kategorier. 
  • Nya funktioner i plattformen. Exempelvis den vi kallar ”resurser” som innebär att den som har sin anläggning bokningsbar i Event Logic, mer detaljerat än tidigare kan förse bokarna med all tänkbar information om lokaler och salar i anläggningen.
  • Möjligheten att hantera plattformen på fler språk: norska, finska & danska.
  • Bättre förutsättningar för rapportering.
  • Sökfunktionerna i plattformen har förbättrats och det är nu ännu lättare att hitta rätt leverantörer till era möten och events. 
  • Vi har som alla andra fått träna på snabbt fotarbete i ständig ovisshet. Något som under pandemins gång resulterat i att vi utvecklat funktioner för upphandling av hybrida och digitala möten & aktiviteter.
  • För drygt ett år sedan teamade vi upp med BIG Travel. På det sättet har vi bidragit till att digitalisera resebranschen i stort och nått fler användargrupper. Läs mer här.

Hur har ni blivit bättre? Passa på att skryta, ni också!

Att de senaste åren här på Event Logic präglats att målmedveten produktivitet hoppas vi ha lyckats förmedla vid det här laget. Faktum är att vi vet att vi är långt ifrån ensamma. Otaliga aktörer i event- och mötesbranschen har kämpat stenhårt och uppnått helt fantastiska resultat i en mer eller mindre omöjlig tid. Om detta tycker vi nu att alla bokare bör bli varse. Ni som levererar möten, event och konferenser och som finns i vår plattform, detta är en uppmaning till er. Har ni renoverat, byggt till, byggt om eller fräschat upp? Se till att uppdatera texter och bilder i Event Logic så att de verksamheter som just nu bokar för fullt väljer att njuta av sin nästa konferens hos just er. Stort lycka till!