“Deltagarhanteringen är den stora vinningen”

“Deltagarhanteringen är den stora vinningen”

Ulrika Sunesson, koordinator på Lärarnas Riksförbund, har via sin yrkesroll blivit varse hur omfattande det är att planera event. Inför anordnandet av en privat fest gav hon sig därför ut på jakt efter ett digitalt verktyg som, till en rimlig kostnad kunde lätta den administrativa bördan. Resultatet? Kort efter att festligheterna ägt rum inleddes ett samarbete mellan Event Logic och Lärarnas Riksförbund. 

”Efter att ha tittat på Event Logics plattform och systemets möjligheter reflekterade jag över att den skulle vara användbar på jobbet. Att ett externt system för event- och möteshantering skulle göra stor nytta var en slutsats vi hade dragit sedan tidigare. Men Lärarnas Riksförbund är en organisation med begränsade resurser. Så det är prisfrågan som oftast har fällt avgörandet. Men med tanke på Event Logics kostnadsfria upplägg framstod det som väldigt intressant för oss”, säger Ulrika Sunesson.

Lärarnas Riksförbunds utmaning 

När Ulrika Sunesson pratar om Event Logic återkommer hon till ordet enkelhet. Att samtliga steg inför en sammankomst kan utföras i plattformen och att det är smidigt att dela informationen med andra administratörer eller beslutsfattare betonas som betydande fördelar. Inte minst i förhållande till den situation som föranledde samarbetet, vilken – som så ofta – präglades av oupphörlig handpåläggning i Excel samt hundratals mail mellan leverantörer, administratörer och deltagare. 

“Vi har ett internt system via vår webbplats med ett statiskt och ganska trist frågeformulär som enda funktion. Allting baseras på att man drar ut en Excelfil varje gång ny information rapporteras in. Det tar mycket tid och ser inget vidare kul ut”, beskriver Ulrika Sunesson.

Resultat och planer framåt 

När Lärarnas Riksförbund i Event Logic såg en realistisk möjlighet till bättre överblick och färre administrativa åtaganden var tongångarna hoppfulla. 

“Jag fick jättebra gehör direkt när idén om att plocka in systemet presenterades. Det är ju ett billigt och lättbegripligt system, som dessutom ser väldigt proffsigt ut rent visuellt, så de flesta var väldigt taggade redan från början”, återberättar Ulrika Sunesson. 

Hoppfulla tongångar initialt är ofta en mycket god utgångspunkt för att ett samarbete ska bli lyckosamt. Men det är förstås av ännu större betydelse att förväntningarna infrias. 

“Event Logic lever absolut upp till våra förväntningar. Vi förstår ju att det är en bred produkt som ska fungera i massor av olika verksamheter. Så med det i åtanke är det fantastiskt hur väl den passar in hos oss. Nästan allt vi behöver ordna kring event och möten kan skötas direkt i plattformen”, säger Ulrika Sunesson, som därefter uppmanas sätta fingret på den tydligaste vinningen Lärarnas Riksförbund tillskrivit samarbetet med Event Logic:

“Det är den smidiga deltagarhanteringen, helt klart”. 

Vi på Event Logic är fulla av ödmjukhet inför det förtroende Lärarnas Riksförbund väljer att ge oss. Vidare blir vi mycket motiverade av att höra hur samarbetet kan komma att fördjupas framöver. 

“I dagsläget använder vi ju Event Logic centralt men vår ambition är att implementera Event Logic i hela organisationen framöver, avslutar Lärarnas Riksförbunds koordinator Ulrika Sunesson.

Ulrika Sunesson, koordinator på Lärarnas Riksförbund

Stäng meny