Maximera avkastningen på er nästa konferens

Maximera avkastningen på er nästa konferens

Genom att vara strukturerad och arbeta efter en tydlig plan kommer ni att kunna maximera avkastningen på er nästa konferens. Du kommer att kunna spara tid i planeringsstadiet men också få oanade förbättringar i själva utförandet och sammanfattningen av er konferens.  Vårt tips är planera er konferens utifrån fyra fokusområden, läs mer om dem nedan.

Det praktiska
Checka av allt praktiskt innan du börjar, såsom lokal, mat och logi. Ett miljöombyte är att rekommendera då det bevisligen främjar den kreativa hjärnan. Att se till att det finns pennor, tillgång till laddning av datorer och att all teknik fungerar utan problem är ett måste.  En konferens ämnar exempelvis ta upp ett antal fokusfrågor och man ser till att avsätta tid för att enbart ägna sig åt detta. Samma prioriteringsordning bör du ha i själva planeringen. Om syftet varit att anordna en kick off eller liknande hade troligtvis prioriteringsordningen varit annorlunda men i detta fall ligger inte huvudfokus på upplevelser och nöje enbart.

Mål med konferensen
Sätt upp ett antal mål för konferensen och ordna dem utifrån prioritering. Välj med omsorg och se till att inte fylla tiden genom att bocka av det som ligger närmast på agendan och istället försöka se långsiktigt. Vilka frågor kan ni lika gärna ta er igenom på måndagsmötet och vilka frågor bör tas upp på konferensen.

Försök att avgöra hur realistiskt det är att ni kan komma till botten med frågan på plats och vilken information eller annat ni kommer att behöva tillgång till för att få validitet i era teorier och idéer. Se också till att alla deltagare har allt material de behöver för att vara väl förberedda inför er konferens. Skapa workshops och var kreativ med hur ni ska bryta gamla tankemönster och se till att ha en agenda över dagarna färdig. Det gör att ni inte riskerar att snöa in er på något onödigt länge utan skapar en sense of urgency.

Presentera och verkställ resultat
Var strukturerad från börjar och fundera över hur du skulle vilja presentera resultatet av konferensen för en extern person, på så vis får du en bild av vilken data eller information du behöver samla in eller vilken frågeställning du behöver få svar på för att kunna konkretisera resultatet av konferensen. Det finns idag många digitala lösningar för att kunna maximera och effektivisera detta.

Motivera och inspirera
En konferens avser ofta att motivera och inspirera en grupp människor att med full kraft arbeta mot samma mål. Se till att inte vara girig och bara se till vilka frågor du kan få svar på eller liknande. Se till att lägga en långsiktig grund i form av att dina medarbetare känner sig motiverade, inspirerade och inte minst uppskattade. Du kommer att få ett engagerat gäng vilket är det största framgångsreceptet en konferens kan få.

Lycka till!
/Event Logic

Stäng meny