Maximera era chanser – del 2: texter

You are currently viewing Maximera era chanser – del 2: texter

För att övertyga bokarna om att trivsel och trygghet erbjuds på er anläggning kan bilder vara ett effektivt verktyg. Men minst lika viktiga är givetvis de texter som kompletterar bilderna i bokningsplattformar och på andra ställen.

Principerna kring vilken text som lämpar sig bäst är snarlika de utgångspunkter vi anser att bildvalen bör baseras på. Alltså vad prioriterar bokaren nu, som kanske inte var lika betydelsefullt tidigare? Vad har ni möjlighet att erbjuda?

Till exempel:

  • Kan ni erbjuda givande utomhusaktiviteter? Perfekt, skriv det.
  • Kommer anläggningen behöva delas med andra gäster eller kan besökarna räkna med avskildhet?
  • Är mötesrummen rymliga och hur hanteras städning och andra hygienaspekter?

Alla åtgärder som bidrar till att en vistelse i era lokaler sker på ett tryggt sätt är väl värda att betona. Och av allra störst betydelse är troligtvis de aspekter som gör att er anläggning sticker ut jämfört med andra alternativ. Beskriv, på ett så målande sätt som möjligt, vari fördelarna med att anordna ett möte, en aktivitet eller konferens hos just er består.

En konferens, ett event eller ett möte utgörs av flera aspekter av likvärdig betydelse. En aktör levererar boendet, medan en annan står för transport och en tredje för en kul aktivitet. Även bland leverantörer av dessa tjänster gäller det att förbereda sig inför att bokandet tar fart. För att försätta sig i en slagkraftig position inför en ökad efterfrågan på upplevelser av olika slag gäller samma principer som för hotell- och konferensanläggningarna. Avsätt tid åt att berätta om de åtgärder ni vidtagit som en följd av att världen förändrats. Hur hanterar ni hygien och avstånd på era bussar? Eller vilka hybridaktiviteter har de företag som planerar en aktivitet med teamet utspritt på flera platser att se fram emot? Vilka kreativa idéer som konkurrenterna har missat, har vuxit fram hos er? Ägna tid och engagemang åt inbjudande och säljande texter i Event Logic, så att bokarna väljer er när tiden är inne.

För tips kring bildval: Klicka här