Digitala & hybrida möten – Stärk teamet och planera framåt

Digitala & hybrida möten – Stärk teamet och planera framåt
En digital "Bake Along" är ett kul sätt att stärka teamet i rådande läge.

Även om Post-Covid-världen kommer att ha en hel del gemensamt med den värld vi levde i före pandemin är det viktigt att komma ihåg att tiden går framåt. Exakt hur saker och ting kommer att förhålla sig några månader från nu är det ingen som vet. Men några saker går att veta. Vi står inför förändring av något slag, därom ingatvivel. Dessutom kan vi med säkerhet slå fast att de organisationer som har störst chans att nå framgång i situationen som väntar är de som är bäst förberedda. Just därför är vi av uppfattningen att det just nu uppenbarar sig ett enastående tillfälle att ställa och besvara frågor i stil med: “hur ska vi agera i en värld utan Corona-begränsningar?”.

Trots vår hoppfulla framtidssyn inser vi att pandemin och dess begränsande konsekvenser alltjämt råder. Alla slags sammankomster är därför inte möjliga på kort sikt, men flera alternativ är fullt genomförbara – redan här och nu. Exempelvis rymmer Event Logic en hel del slotts- och herrgårdsanläggningar. Dessa kännetecknas av stora utrymmen, goda möjligheter att hålla avstånd och dessutom – i takt med allt behagligare väder – fina förutsättningar att förlägga merparten av vistelsen utomhus. 

För den som bedömer att fysiska sammanträden ännu inte är ett alternativ finns de populära alternativen hybrida och digitala möten. Ostprovning, cook- och bake along eller virtuella spel är bara några exempel på angenäma aktiviteter som går förträffligt bra att utföra helt eller delvis digitalt. 

Stäng meny