“Resurser” – en ny användbar funktion

You are currently viewing “Resurser” – en ny användbar funktion

Nu underlättar vi dialogen mellan leverantörer och användare ytterligare. Event Logic strävar alltid efter att den som bokar möten, event och konferenser – redan i planeringsstadiet – ska kunna förse leverantörerna av dessa tjänster med så många av sina önskemål som möjligt. Genom att redogöra för vad, var och hur ni vill göra, äta, bo, resa och sitta ges ni goda förutsättningar att bringa klarhet i vilka aktörer ni kommer att ha störst glädje av att samarbeta med. Utifrån denna målsättning lanserade vi, tidigare i år, funktionen “resurser” i Event Logic-plattformen. Denna funktion har som syfte att möjliggöra för leverantörerna att informera sina presumtiva besökare om vilken slags salar de fogar över samt vad de kan erbjuda för olika “sittningar”, alltså hur bord och stolar kan formeras. Därutöver ges de möjlighet klargöra vilken typ av teknisk utrustning de har på plats, och som ingår i priset.

För er som är använder plattformen för att boka möten, event och konferenser innebär funktionen resurser kort och gott en snabbare väg till rätt leverantörer. Om det är av central betydelse för er att en särskild slags lokal finns, eller om en projektor är en väsentlig del av er nästa konferens kan de anläggningar som inte kan erbjuda detta sållas bort i ett tidigt skede. Därmed kvarstår färre frågetecken att räta ut efter bokning, varpå era möjligheter att planera för ett lyckat event förbättras.