Maximera era chanser – del 3: ”filter” & ”resurser”

Maximera era chanser – del 3: ”filter” & ”resurser”

Filter 

Håll koll på filterfunktionerna i Event Logic och säkerställ att ni inte gallras bort av de bokare som exempelvis söker efter en anläggning med gym, bastu eller utomhusaktiviteter. Har ni adderat någon service på sistone? Var då noggranna med att uppdatera det i Event Logics filterfunktion så att de satsningar ni gjort hemma på anläggningen också stärker er konkurrenskraft i plattformen. Vi på Event Logic är dessutom väldigt måna om att bokarna ska kunna filtrera fram anläggningar som tillgodoser de önskemål som prioriteras högst just för stunden. Därför tar vi fram nya filterfunktioner med jämna mellanrum. Det senaste exemplet på det är funktionerna hybrid/videokonferens samt studio för streaming, som kompletterade redan befintliga filter i en tid när efterfrågan på dessa funktioner ökade. I en värld som ständigt förändras kommer bokarnas krav på en anläggning för möten och konferenser att göra detsamma. Och mot bakgrund av detta kan betydelsen av att uppdatera informationen i filterdelen inte överskattas.

Sammanfattningsvis: Filterinformationen behöver ses över och korrigeras i samband med att

  • Ni förändrat ert serviceutbud och lagt till/tagit bort någon aspekt som finns som filter i Event Logic.
  • Det har kommit ett nytt filter i Event Logic och ni kan leverera det som efterfrågas.
  • Ni inte sett över informationen på ett tag och är osäkra på om den är korrekt.

Resurser

Dessutom kan vi glädjande nog presentera en ny funktion i plattformen. Funktionen, som vi kallar resurser – innebär att ni, mer detaljerat än tidigare, kan förse bokarna med all tänkbar information om lokalerna och salarna i er anläggning. Hur många mötesrum har ni? Hur många människor får plats i varje rum? Hur kan bord och stolar formeras? All information av detta slags underlättar planeringen för den presumtiva besökaren. Vi uppmanar er därför att avsätta tid och säkerställa att informationen finns på plats, för att på så vis öka era chanser att bli valda av bokarna. 

För tips kring texter: Klicka här

För tips kring bildval: Klicka här

Stäng meny