Vd fattar pennan: Game changer eller successiv förändring?

Vd fattar pennan: Game changer eller successiv förändring?

Event Logics vd Henrik Vallentin resonerar kring förändring.

Entreprenören Benny Landa sa en gång att allt som kan bli en digital tjänst, med tiden kommer att bli en digital tjänst. Min bedömning är att Landa har helt rätt. I en del branscher, däribland taxi- och musikindustrin, har förändringen skett via en konkret “industry game changer”, där bolag såsom Uber och Spotify tagit fram en produkt som i grunden förändrat användarnas beteende.

Inom andra gebit har det varit mer av en process, som steg för steg, resulterat i nya tillvägagångssätt. Vad gäller event- och mötesbranschen tyder en hel del på att ett paradigmskifte äger rum just i detta nu. Event Logic har sedan starten haft visionen att utmana och förändra sättet människor planerar, upphandlar och genomför möten och event. Genom åren har ett stort gäng aktörer i mängder av branscher lämnat djupt rotade, tidskrävande förfaranden bakom sig – till förmån för mer moderna och effektiva metoder, tillsammans med Event Logic. Vi är stolta över varje förenkling vi bidragit till, men det vore förmätet att påstå att en “game changer” åstadkommits. Att det däremot pågår en transformation från analogt till digitalt, i högre hastighet än på länge, därom råder inga tvivel. 

Lärdomar från 2020 och funderingar framåt

Det har passerat ett år sedan vi alla tvingades omfamna de möjligheter den digitala världen hade att erbjuda, fullt ut. Coronapandemin är naturligtvis fortsatt en realitet, så även om det är lockande är det möjligen för tidigt att dra några tvärsäkra slutsatser om vad den lärt oss. Därmed inte sagt att det inte går att resonera kring saken. 

Jag tror som sagt att Benny Landas föreställning om en alltmer digital värld framöver är alldeles korrekt. Men det är inte samma sak som att merparten av skeendena i den analoga världen kommer att ersättas. Egentligen är det inte krångligare än att det handlar om kvalitet och värde. Analoga lösningar som tar, snarare än ger värde, kommer med all sannolikhet att förpassas till historieböckerna. Sådant som tvärtom gör våra liv bättre kommer förstås användas och nyttjas även framöver. Låt mig konkretisera dessa funderingar:

Genomförande

När det kommer till genomförande av möten/event är jag helt övertygad om att de digitala verktygens uppsidor kommer att fortsätta bejakas, även när det så småningom står oss fritt att mötas “som vanligt” igen. Däremot är jag lika övertygad om att det fysiska mötet ofta kommer att favoriseras och föredras. Att digitala möten går en ljus framtid till mötes betyder alltså inte ett långsiktigt slut för sammankomster i verkliga livet. Jag vill snarare påstå att de olika mötesformerna kommer att existera sida vid sida och utgöra strålande komplement till varandra. Rimligtvis kommer mötets syfte att styra. Att ägna halva dagar åt transport för att under ett par timmars möte överföra information kommer gissningsvis förefalla mindre lockande än tidigare, nu när vi vet hur bra digitala möten trots alla fungerar. Möten som istället syftar till att fördjupa relationer eller sätta långsiktiga strategier lär i huvudsak ske fysiskt så fort omständigheterna tillåter.

Planering & upphandling

Om vi istället vänder blicken mot den fas som föregår genomförandet bedömer jag att en något mer drastisk förändring stundar. När ordningen är återställd och vi börjar mötas fysiskt igen kommer mycket, men inte allt, att ha förändrats. Att skicka hundratals e-postmeddelanden till deltagare och leverantörer inför ett event kommer inte vara mindre tidskrävande och frustrerande än vad det var tidigare. Inte heller kommer det kännas mer inspirerande att lyfta luren för sjuttioelfte gången och informera om den senaste förändringen på deltagarlistan. Vad framtiden har att erbjuda går det förstås bara att spekulera i. Men följande kan fastslås, utan tvekan:

Event Logic välkomnar de tendenser till förändring som uppenbarar sig och kommer även framöver verka för enkel, smart och kontrollerbar mötesplanering.

Med vänliga hälsningar

Henrik Vallentin

Läs vårt senaste kundcase: Läkemedelföretagets värdefulla ”hybridlärdomar”

Stäng meny