Hårt slit i motvind – några ord om branschens hjältar

Hårt slit i motvind – några ord om branschens hjältar

Elva månader och drygt sexton dygn in i det prövande året 2020 alternerar de flesta av oss mellan fullt rimligt gnäll, och klämkäck optimism. I detta blogginlägg ska vi försöka göra varken eller. Istället avser vi ägna några rader åt en äkta och sann källa till inspiration och uppskattning. Nämligen event- och mötesbranschens stora hjältar.

Hjältar – kraftfullt och fullt befogat

Vi pratar om hotellen, restaurangerna, konferenslokalerna, skidanläggningarna och alla andra som finns inom ramen för vad vi i dagligt tal brukar beskriva som “leverantörerna”. Alla ni som har den tuffa uppgiften att möjliggöra möten mellan människor, på nya kreativa sätt, i en tid där den mest vedertagna av sanningar är att vi bör undvika varandra.

Först och främst vill vi betona att “hjältar” är ett kraftuttryck som bör användas med viss försiktighet. Därefter slår vi fast att uttrycket passar sällsynt bra just i detta sammanhang. Mängder av aktörer, i mängder av branscher har det gångna året talat om att ställa om, snarare än in. Trots den närmast omöjliga uppgiften att anpassa sig efter situationen, visar ni, “leverantörerna”, ständigt prov på nya idéer och aktioner som möjliggör glädjefyllda, produktiva och smittsäkra sammankomster. Vi människor har ett behov av att möta varandra, som ökar i samma hastighet som möjligheterna minskar. Att det finns ett stort gäng människor som går till jobbet varje dag med målsättningen att göra det möjligt för oss att mötas på bästa tillåtna vis är ovärderligt i den här situationen.

Av stor betydelse – nu och framöver

Dessutom finns det anledning att tro att Coronakrisen bara är startskottet på vad som antas bli hemifrånarbetets tidevarv. Er kreativitet och dess bidrag till god sammanhållning och känslan av gemenskap är av stor betydelse nu och kommer att fortsätta vara så långt efter att krisen bedarrat. Ert sätt att hantera året som gått är djupt beundransvärt och vi på Event Logic har bara en sak att säga innan vi knyter ihop blogg-säcken för den här gången: Tack!

Mer från Event Logic-bloggen: Swedavia: “Vi sparar en hel del pengar”

Stäng meny