Swedavia: “Vi sparar en hel del pengar”

Swedavia: “Vi sparar en hel del pengar”

Event Logic har intervjuat Swedavias inköpsdirektör Kenneth Österman. Samtalet kom att kretsa kring fakturor, smidig kommunikation och ekonomiska besparingar. Men innan vi kikar på de resultat Swedavia tillskriver samarbetet med Event Logic blickar vi bakåt. Varför ingicks samarbete, från första början?

Swedavias utmaning

”Först och främst handlade det om att vi hade ett antal utmaningar som vi ville lösa. En av dessa var att det är viktigt för oss att boka in oss hos de anläggningar som vi har avtal med, både för att få våra avtalspriser samt för avtalstrohetens skull. Vi ville också få bättre koll på fakturorna så att vi betalade rätt belopp efter genomförda konferenser och möten. Dessutom tog administrativa uppgifter, såsom utskick till alla deltagare kring kost, allergier och andra slags preferenser väldigt mycket tid” beskriver Kenneth Österman.

Därför föll valet på Event Logic 

I de inledande kontakterna mellan Swedavia och Event Logic väcktes stora förhoppningar hos Kenneth och hans kollegor på Swedavias inköpsavdelning. Plattformen tycktes kunna lösa de utmaningar som Swedavia hade identifierat. När det dessutom konstaterats att plattformen stod till Swedavias förfogande – helt utan kostnad – såg Kenneth Österman inga skäl att inte ge det en chans. 

“Precis, trösklarna för att komma igång var ju väldigt låga. Dels för att det var så smidigt att komma igång, men kanske framförallt för att det inte var förenat med några kostnader”.

Resultatet av samarbetet med Event Logic 

Sedan Swedavia beslöt sig för att samarbeta med Event Logic har fyra år passerat. Och det faktum att samarbetet alltjämt fortlöper utgör möjligen en antydan om att Event Logic uppfyllt de förhoppningar som väcktes i samarbetets begynnelse.

“Jo, men det tycker jag definitivt. Till en början var det lite utmanande att förankra fördelarna internt och få alla kollegor att använda plattformen. Men efter ett kort tag vägde enkelheten över till Event Logics fördel. Nu är vi riktigt nöjda, hela gänget”, meddelar Kenneth Österman och fördjupar sitt resonemang kring de fördelar Swedavia förknippar med användandet av Event Logic. 

“Den mest betydande fördelen är att vi sparar en hel del pengar. Bland annat beroende på att de fakturor vi betalar efter en konferens är lätta att överblicka och granska, det blir rätt, helt enkelt. Utöver det innebär möjligheten att lägga in våra avtalsleverantörer i plattformen att vi säkerställer att det är just dem vi använder oss av. Vilket i sin tur betyder att vi får de priser vi förhandlat oss till, och undviker att betala mer än nödvändigt. Slutligen leder plattformens smidiga kommunikationsmöjligheter till att konferensbokningar och all administration kring dem kräver betydligt mindre arbetstid, vilket naturligtvis också är en ekonomisk besparing”, avslutar Kenneth Österman.

Om du inte redan arbetar i Event Logic, klicka här för att få veta mer. Självklart så kontaktar vi dig gärna om du önskar en demo eller vill veta mer.

Tidigare kundcase: Liberalerna om Event Logic: “Tidsbesparande och lätt att överskåda!”

Stäng meny