Stärk sammanhållningen utan budgetläckage

You are currently viewing Stärk sammanhållningen utan budgetläckage

Denna bloggpost kommer att inledas med ett okontroversiellt antagande. De pengar som ni öronmärkt för möten, event och konferenser vill ni få valuta för, i form av just möten, event och konferenser. Vi menar att detta önskemål är högst rimligt och uppmanar er därför att ställa er den enkla frågan: “Hur stor del av budgeten får gå åt till förberedelserna?”.

De flesta är gissningsvis överens om att gedigna förberedelser ökar möjligheterna till ett lyckat utfall, oavsett vad det gäller. Hur värdefull exempelvis en kickoff blir beror till stor del på hur noggrant evenemanget förberetts. Och givet att noggranna förberedelser ofrånkomligen tar resurser i anspråk menar vi att det är av stor vikt för alla mötesbokare att reflektera över hur stora resurser som ska tillägnas planeringen. Den kloka mötesbokaren kommer sannolikt fundera över om det finns något sätt som resursåtgången kan minska, utan att kvaliteten på förberedelserna gör detsamma. Ledtråd: det finns ett sätt. Och det sättet är en kostnadsfri självbokningsplattform som samlar ett events alla delar på ett och samma ställe. Detta tillvägagångssätt säkerställer att de pengar som reserverats till möten av olika slag används till just detta.

Oavsett om er budget för dessa ändamål är stor eller liten är det trist att sätta av en massa pengar till förberedelserna. Pengar som skulle kunna användas till att göra er nästa kickoff mer minnesvärd. När det hela konkretiseras och det står klart att det faktiskt handlar om att antingen betala mer för administration och förberedelser, eller att exempelvis bjuda in en intressant talare, äta godare eller bo bättre framstår det i hög grad som en icke-fråga. Så när bokningsdilemmat nu är utrett följer några tips på vad er nästa kickoff med fördel kan innehålla.

Mountainbike

En utmärkt aktivitet för det äventyrslystna sällskapet. Att söka och finna nya, oväntade vägar framåt bör vara ett svårslaget sätt att förbereda teamet för kommande utmaningar.

Paddling

Tillit, gemenskap och samarbete. Det är kvaliteter som kommer att krävas när kommande målsättningar ska realiseras. Varför inte bygga på dessa egenskaper till sjöss, i en harmonisk naturmiljö.

Vandring

Snöra på er skorna och se var skogen tar er. För många av oss tillhör det vardagen att inte alltid veta exakt vilken väg som är rätt, åtminstone till en början. Både på jobbet och i naturen är det ofta befriande att släppa kontrollen och lita på att utfallet blir lyckat. 

Vill du läsa mer på temat förberedelser? Klicka här