Stockholms stads nya mötesplanerare – Event Logic vinner prestigefylld upphandling värd 100 miljoner kronor årligen

Event Logic har vunnit en upphandling med Stockholms stad till ett årligt värde av 50-100 miljoner kronor, ytterligare en bekräftelse på att tjänsten ligger helt i linje med vad dagens organisationer efterfrågar.
”Att vinna denna upphandling med Stockholms stad är en milstolpe för oss och befäster vår numera självklara position inom mötesindustrin.” säger Henrik Vallentin, VD på Event Logic.” 

Event Logic, ett av norra Europas snabbast växande företag inom möten-, event- och konferensbranschen, meddelar stolt sin senaste framgång. Företaget har vunnit en upphandling med Stockholms stad värd imponerande 50-100 miljoner kronor årligen. Denna nya utveckling markerar Event Logics engagemang för att omdefiniera och förändra mötesplaneringen hela vägen från start till genomförande och till sist, fakturering. 

Event Logic, som har etablerat sig som en betrodd och inflytelserik aktör att räkna med i mötesbranschen, har återigen bevisat sin kompetens genom denna upphandling. Bolaget har redan en gedigen kundbas som inkluderar många av nordens största företag och organisationer, exempelvis Umeå kommun, Swedavia och Svenska Spel. Detta är ytterligare en bekräftelse på att Event Logics sätt att effektivisera och förenkla mötes- och konferensbokningar ligger i linje med vad organisationer idag efterfrågar. 

”Vi är övertygade om att vår framgång bygger på vår förmåga att erbjuda innovativa lösningar och möjliggöra smidiga mötes-, event- och konferensbokningar för våra kunder. Att vinna denna upphandling med Stockholms stad är en milstolpe för oss och befäster vår numera självklara position inom mötesindustrin.” säger Henrik Vallentin, VD på Event Logic. 

Denna upphandling representerar en betydande förändring inom mötesplanering och effektivisering. Event Logic har gått i bräschen för att förändra tillvägagångssättet för upphandling och hantering av möten, event och konferenser. Med enorm tillväxtpotential och en stark grund för expansion ser Event Logic fram emot att ta itu med de utmaningar och möjligheter som denna nya upphandling medför.

Om Event Logic
Event Logic erbjuder ett kostnadsfritt och komplett verktyg för att planera, boka och administrera alla typer av möten, event och konferenser. Med en marknadsplats om över 5 000 leverantörer kan event- och mötesbokare samla allt på ett och samma ställe och hitta leverantörer för alla typer av möten och event, jämföra offerter, dela färdiga koncept med kollegor och beslutsfattare samt upphandla anläggning direkt i verktyget. I verktyget finns också uppskattade funktioner som att skicka inbjudningar, administrera ändringar, sköta deltagarkommunikation samt att följa upp och rapportera eventet eller konferensen. Event Logic ger också full statistik kring allt som bokats – för 100 % kostnadskontroll och tydlig uppföljning.